Examencentrum biedt alle informatie over het behalen van het rijbewijs voor de bromfiets, motor of auto Hulp bij het gebruik van examencentrumVeel gestelde vragen en antwoordenGebruiksvoorwaarden van examencentrumGegevensverwerking op examencentrumDoorlinken naar examencentrumContact opnemen
Alles over het halen van het rijbewijs voor de bromfiets, motor of autoAlles over het afleggen van het CBR theorie examen voor de bromfiets, motor of autoAlles over het afleggen van het CBR praktijk examen voor de bromfiets, motor of autoOpfriscursus voor rijbewijsbezitters bromfiets, motor of auto
 
Praktijkexamen bromfiets, motor en auto
Voordat je het praktijk examen mag afleggen dien je in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat die je krijgt als je geslaagd bent voor het theorie examen. Voor de bromfiets is er nog geen praktijkexamen en kan het rijbewijs worden verkregen met alleen het theoriecertificaat.
Rijlessen
Om rijles te mogen nemen dien je minimaal 18 jaar te zijn. Bovendien geldt voor de motor dat je in het bezit moet zijn van het theoriecertificaat voordat je op de openbare weg mag, tenzij je al in het bezit bent van het rijbewijs voor de auto. Voor je keuze van een rijschool kun je gaan naar www.rijschoolgegevens.nl. Op deze website vind je alle rijscholen en de behaalde slagingspercentages van de rijscholen.
Lichamelijke en geestelijke gezondheid
Het CBR gaat na of er gezondheidskundige belemmeringen zijn. Als er medisch geen problemen zijn mag je het praktijkexamen doen.
Praktijkexamen bromfiets
Er is nog geen praktijkexamen bromfiets. In de nabije toekomst zal dit wel ingevoerd gaan worden. Nu hoef je alleen het theorie examen te behalen.
Praktijkexamen auto
Voordat je het praktijkexamen aflegt kun je een tussentijdse toets afleggen. De toets is een test die net zo verloopt als het echte examen. Na afloop van de toets krijg je te horen wat goed is gegaan en waar nog aan gewerkt dient te worden. Bovendien kun je alvast slagen voor de bijzondere verrichtingen en krijg je vrijstelling daarvan op het praktijkexamen. Het praktijkexamen duurt ongeveer 55 minuten. Meer informatie over het praktijkexamen kun je krijgen bij je rijschool.
Praktijkexamen motor
Voor de motor kun je praktijkexamen doen in de lichte (A1) of de zware klasse (A). Als je jonger bent dan 21 jaar kun je alleen examen doen in de lichte klasse. Het praktijkexamen is opgedeeld in twee examens: voertuigbeheersing en verkeersdeelneming. Het examen voertuigbeheersing bestaat uit het verrichten van bijzondere manoeuvres. Pas als je geslaagd bent voor het examen voertuigbeheersing kun je opgaan voor het examen verkeersdeelneming.
 
Voor het praktijkexamen motor zijn er bovendien kledingvoorschriften: een helm, kleding die de benen en armen bedekt, handschoenen en schoenen of laarzen die de enkels bedekken. Bij voorkeur dient dit kleding te zijn die speciaal bedoeld is voor motorrijders. Meer informatie over de praktijkexamens kun je krijgen bij je rijschool.
Het rijbewijs
Als je geslaagd bent voor het praktijk examen (bromfiets alleen theorie examen) kun je naar de gemeente gaan waarin je woonachtig bent. Deze geven het uiteindelijke rijbewijs af. Totdat je het rijbewijs daadwerkelijk in je bezit hebt is het verboden te rijden! Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt krijgt het beginnersrijbewijs. Het beginnersrijbewijs kent strengere normen als het gewone rijbewijs. Bovendien kun je strafpunten krijgen en kan het rijbewijs uiteindelijk ingevorderd worden.
Verkeersforum
Voor andere vragen kun je terecht op het verkeersforum. Je kunt daar zelf vragen stellen of reageren op vragen van anderen. Het verkeersforum wordt beheerd door professionele verkeersspecialisten. Je krijgt dus altijd een goed antwoord op je vraag!

Hoe werkt een praktijk examen?
Eerst maak je kennis met je examinator die uitlegt hoe het examen verloopt. Daarna krijg je een ogentest waarbij je een kenteken moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controle handelingen uit te voeren.
 
Daarna krijg je de rit en wordt je beoordeeld op je praktische vaardigheden. De examinator vertelt je waar je heen dient te rijden.
 
Na afloop van de rit krijg je gelijk de uitslag. Daarbij krijg je een toelichting. Het gehele examen duurt ongeveer 55 minuten.

Rijopleiding in stappen (RIS)
Naast de reguliere examens kan ook worden gekozen voor RIS. De rijschool dient dan RIS opleidingen te verzorgen. Met RIS leer je stap voor stap autorijden en bestaat uit diverse modules die je steeds afrond met een toets.
 
Pas als je de vorige stap beheerst ga je verder naar de volgende stap. In totaal doorloop je 39 stappen, verdeeld over vier modules. De eerste module wordt getoetst door je eigen rijschool. de andere toetsen worden afgenomen door het CBR.
 
Meer informatie over RIS kun je krijgen bij een RIS-rijschool.

Kosten praktijkexamen
Hieronder staan de kosten voor het afleggen van het praktijkexamen bij het CBR. Hierin zijn niet inbegrepen de kosten voor het voertuig en/of de rijschool.
 
• Voertuigbeheersing motor (A) € 42,70
• Verkeersdeelneming motor (A) € 99,65
• Tussentijdsetoets motor (A) € 72,90
• Praktijkexamen auto (B) € 86,15
• Tussentijdsetoets auto (B) € 72,90